Ercan-Köprülü kavşağı nasıl kullanılacak?

Karayolları airesi, KKTC'de bir ilk olan ve 21 Temmuz'da resmen hizmete giren Ercan Havaalanı Köprülü kavşağının sürücüler tarafından nasıl kullanılacağı konusundaki tereddütlerin giderilmesi için açıklama yaptı.

Trafik Birim Sorumlusu Ahmet Kuşabbi tarafından yapılan açıklamada, sürücülerin kavşağa gelmeden önce baş üstü levhalara bakarak istikametlerini tayin edip kendilerini hazırlaması gerektiği vurgulanarak, yonca yaprakların her zaman sağ dönüş veya gelinen yöne geri dönmek için ve saatin ters istikametinde kullanıldığı kaydedildi.

Ercan Köprülü kavşağına Lefkoşa, Gazimağusa, İskele ve Ercan Havaalanı'ndan olmak üzere dört geliş istikameti bulunduğu vurgulanan açıklamada, bu dört istikametten gelen sürücülerin gidecekleri yöne bağlı olarak kavşağı kullanış biçimlerinin farklılık gösterdiği belirtildi.

Açıklamada, geliş yönlerine göre kavşağın kullanımı hakkında şu bilgiler verildi:

Lefkoşa yönünden gelen trafik:

I-Lefkoşa-Gazimağusa yönüne gidecek olan sürücüler gidiş yönlerinde devam edip köprü altından geçerek Gazimağusa yönünde devam edecekler.

II- Lefkoşa-İskele istikametinde seyredecek sürücüler, kavşağa gelmezden hemen önce, sola sinyal vererek sola ayrılma şeridine girmeleri gerekir. Dönüş tamamlandıktan sonra, sağdan gelen trafiği kontrol edip gidecekleri yönün trafiğine katılacaklar. Sağdan gelen varsa yol verilmelidir.

III-Lefkoşa-Ercan Havaalanı istikametine gidecek olan sürücüler geldikleri istikamete göre, sağa döneceklerinden yonca yaprağını kullanacaklarını unutmamaları gerekir.

Şöyle ki; sürücüler köprü altından geçene kadar yönlerine devam edip, sol taraflarında bulunan 1 numaralı yonca yaprağına girip saatin ters istikametinde sürerek köprü üzerine çıkacaklar.

Gazimağusa yönünden gelen trafik:

I-Gazimağusa yönünden gelen ve Lefkoşa yönüne gitmek isteyen sürücüler, aynen Lefkoşa-Gazimağusa istikametinde olduğu gibi, köprü altından geçmek suretiyle, geldikleri yönden sapmadan yönlerine devam edecekler.

II-Gazimağusa yönünden gelen ve Ercan Havaalanı'na gidecek olan sürücüler, geldikleri istikamete göre sola dönecekleri için, kavşağın sol koluna girip sola dönüşlerini tamamlayıp Ercan Havaalanı yönüne giden trafiğe katılmadan, sağdan geleni kontrol edip yola katılma işlemini tamamlayacak.

III-Gazimağusa yönünden gelip, İskele istikametine dönecek olan sürücüler, kendi geliş istikametlerine göre sağa dönecekleri için yonca yaprağını kullanacaklarını unutmamalıdırlar. Bu dönüşü yapabilmeleri için geldikleri yönde devam ederek köprünün altından geçerek soldan 3 numaralı yonca yaprağına girerek ve saatin ters istikametinde hareket ederek köprüye çıkıp gidecekleri yönün trafiğine katılacaklar. Ercan-İskele istikametindeki trafiğe katılan sürücüler köprü üzerinden inişe geçerek yönlerine devam edecekler.

 

 

 

 

 

İskele istikametinden gelen trafik:

I-İskele yönünden gelip Ercan Havaalanı istikametine gidecek sürücüler sağa-sola sapmadan direkt olarak yönlerine devam edecekler, köprü üzerinden geçerek ve köprüden inerek gidecekleri yönde sürüşlerine devam edecekler.

II-İskele'den gelip Gazimağusa'ya gidecek olan sürücüler, sola ayrılma kolunu kullanıp sola dönüşlerini tamamlayıp gidecekleri yönün trafiğine katılacaklar. Katılım esnasında sağdan gelen trafiğin öncelik hakkına sahip olduğu unutulmamalıdır.

III-İskele'den gelip Lefkoşa yönüne gidecek sürücüler, geliş istikametlerine göre sağa döneceklerinden yonca yapraklarından 2 numaralı yaprağı kullanacaklar. Bunun için köprü üzerinden yönlerine devam edip 2 numaralı yonca yaprağı vasıtasıyla saatin ters yönünde hareket ederek köprüden inip Gazimağusa-Lefkoşa yönünde seyreden trafiğe katılacaklar. Yine katılma esnasında sağdan gelen trafiğe yol vereceklerini unutmamaları gerekiyor.

Ercan Havaalanı'ndan gelen trafik:

I-Ercan Havaalanı'ndan gelip İskele yönüne gitmek için düz istikamette devam eden sürücüler, köprü üzerine çıkıp inerek gidecekleri yönde ilerleyecekler.

II-Ercan'dan Lefkoşa yönünde gidecek sürücüler, sola dönüş için kavşağın sola ayrılma koluna gidip sola dönüşlerini tamamlayıp gidecekleri yönün trafiğine katılmadan önce sağdan gelen trafiği kontrol etmelidir.

III-Ercan Havaalanı'ndan gelip Gazimağusa'ya gidecek olan sürücüler, kendi geliş istikametlerine göre sağa dönecekler. Bu dönüşü yapabilmek için, düz istikamette devam ederek köprü üzerine çıktıktan sonra 4 numaralı yonca yaprağını kullanarak trafiğe katılmış olacaklar. Katılma işlemi yapılırken, sağdan gelen trafiğin önceliğinin olduğu unutulmamalıdır.

Yonca yaprakları ayrıca gelinen yöne geri dönmek için kullanılabilir. Örneğin Lefkoşa istikametinden gelen bir sürücü, yonca yaprağın 1 numaralı ve 2 numaralı yapraklarını; Gazimağusa istikametinden gelen bir sürücü yeniden Gazimağusa istikametine dönmek için 3 ve 4 numaralı yonca yapraklarını; İskele istikametinden gelip gene bu yönde gitmek isteyen bir sürücü 2 ve 3 numaralı yonca yapraklarını; Ercan'dan gelip yine buraya gitmek isteyenler de 4 ve 1 numaralı yonca yapraklarını kullanacaklar.

(italikler bizden)

KIBRIS 27/07/2002