Garip Ama Gerçek

PiRAMiTLER

Mısır’da bulunan Keops piramitinin 12 ton ağırlığında,
iki buçuk milyon kat bloktan oluştuğunu,
Günde on blok yerleştirilmesi halinde yapımının 664 yıl süreceğini,
Piramitin üstünden geçen meridyenin karaları ve denizleri
tam eşit iki parçaya böldüğünü ve piramitin dünyanın ağırlık merkezinin
tam ortasında bulunduğunu,
Yüksekliğinin (164 m.) bir milyarla çarpımının, güneşle dünyamız arasindaki uzaklığı verdiğini,
Taban alanının, yüksekl
iğinin iki katına bölünmesinin "pi" sayısını
verdiğini


Biliyor muydunuz?

Piramitlerin içerisinde ultrasound, radar, sonar gibi cıhazların
çalışmadığını,

Kirletilmiş suyun bir kaç gün piramitin içinde bırakıldığında arıtılmış olarak bulunduğunu,
Piramitin içerisinde sütün bir kaç gün süreyle taze kaldığını ve sonunda bozulmadan yoğurt haline geldiğini,
Bitkilerin piramit içerisinde daha hızlı büyüdüklerini,
Çöp bidonu içindeki yemek artıklarının hiç koku yaymadan
mumyalaştıklarını,

Kesik, yanık, sıyrık ve yaraların piramitin içinde daha çabuk iyileştiğini,
Piramitin içinin yazın soğuk, kışın sıcak olduğunu,
Piramit kimin adına yapıldıysa onun bulunduğu odaya yılda 2 kez güneş girdiğini;
bu günlerin doğduğu ve tahta çıktığı günler olduğunu,


Biliyor muydunuz?..